top of page

Udtalelse fra specialinstitution, konsulentarbejde

Vi er en specialinstitution, Samlepunkt i Odense kommune, der har familier og børn i dagbehandling. Vores målgruppe er forældre med børn, hvor en eller begge forældre har nedsat funktionsniveau. Det er ofte længerevarende behandlingsforløb, med massiv indsats. Vi retter henvendelse til Britta, da vi i vores institution har en pige, der har et ”anderledes” forhold til mad og vi er bekymret for, om hun er ved at udvikle en spiseforstyrrelse. Samtidig med søger vi viden og information om, hvordan vi bedst forholder os og støtter pigen, således at hun får den bedste og rette støtte og hjælp.

Britta oplever vi som imødekommende og åben. Der skabes hurtig en god kontakt til både os fra Samlepunkt, mor og barn. Der har været afholdt 2 samtaler, som har givet os alle en fornemmelse for pigens vanskeligheder og de muligheder vi har for at støtte hende i sin udvikling. Britta har formået at skabe en tillidsfuld relation til pigen, som ellers har svært ved at åbne sig, og har givet hende plads og rum til at reflektere. Britta fik hurtig en fornemmelse af den problemstilling pigen og hendes mor er i og fik på en omsorgsfuld måde belyst sagens kerne. Familien følte sig mødt og taget alvorligt. Jeg ser Britta som meget kompetent til sit arbejde, både fagligt som personligt og ønsker hende det bedste fremover. Jane Magaard Specialinstitution Samlepunkt


bottom of page