top of page

Nuet kan ændre alt. Hvad du gør og tænker lige nu, har betydning ikke blot for din fremtid, men for din oplevelse af din fortid. Intet er for sent, alt starter idag.

Britta Tønnies, Cand. psych. aut.

Om mig

Jeg er autoriseret psykolog, og arbejdede i 2007-2009 på et bosted for unge, hvor størstedelen havde spiseforstyrrelser eller selvskade. Det havde længe haft min interesse, men her gik det op for mig, hvor mange psykologer går udenom denne klientgruppe, blandt andet på grund af den ambivalens mange udviser under behandlingen.

Det er misforstået at tro at denne ambivalens betyder at klienten ikke ønsker at få det bedre, det betyder bare at det ofte er forbundet med stor frygt at slippe den adfærd, som klienten på det tidspunkt endnu opfatter som eneste redningsplanke.

 

Jeg var frustreret over at alt for mange oplevede nederlag ved efter kort tid at blive afvist enten hos terapeuter eller i systemet, som ikke motiverede nok, eller endda ikke syge nok. Det provokerede ganske enkelt min retfærdighedssans. Idet jeg havde skrevet speciale om selvskadende adfærd startede jeg således i 2009 hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og Selvskade, hvor jeg de følgende to år varetog støttegrupper, individuel behandling, samt masser af foredrag og undervisning.

 

I 2011 blev jeg selvstændig og har været det siden, kun afbrudt af relativt korte projekter hvor jeg har arbejdet med sårbare arbejdsløse, herunder selvskade, spiseforstyrrelser, angst og misbrug, i to forskellige projekter, samt afholdt diverse kurser for flere faggrupper. Jeg har sideløbende med mine mange klientforløb med ramte og deres pårørende undervist fagfolk og pårørende i, hvordan man kan gøre en forskel, men også hvordan man passer på sig selv i arbejdet med personer der lider af spiseforstyrrelser, selvskade eller diverse misbrug.

 

Derudover holder jeg jævnligt foredrag, blandt andet på skoler, i kommuner, og i privat regi, for at være med til at øge viden på området, og forsøge at udrydde skadende myter, eller skadende behandlingsformer. Jeg afholder kurser for blandt andet Fitness Institute og specialteams i psykiatrien om behandlingen af overspisning (BED), de andre spiseforstyrrelser samt om selvskadende adfærd

 

Jeg har desuden medvirket i diverse programmer, artikler samt nyhedsudsendelser som ekspert på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

Jeg er autoriseret af dansk psykolognævn, uddannet cand psych på Århus universitet, og har derudover en to årig videreuddannelse i Dialektisk Adfærds Terapi hos Allan Fruzetti, samt diverse mindre kurser i bl.a. kognitiv og narrativ terapi specifik rettet mod selvværd, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

 

Jeg har bred erfaring, men især angst, depression, selvværdsproblematikker, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd er mine specialeområder. Jeg arbejder med både børn, unge, familier, par.

2011- nu: Selvstændig praksis med fokus på spiseforstyrrelser, selvskade, misbrug, selvværd, pårørende samt parterapi.

Tidligere erfaring samt projekter: 

2016-2017 Kursusafvikling for pofessionelle angående spiseforstyrrelser, i særdeleshed BED (tvangsoverspisning)

2016: Kursusudvikling og rundrejse Sydøstasien

2014-2015: Ydernummervikariat, varetog psykolog Denise Ohayv´s klienter gennem hendes sygeforløb, naturligvis sideløbende med min egen praksis


2013: Jeg varetog sideløbende med egen praksis et fuldtids etårigt udviklingsprojekt under Københavns Kommune, “Balance i Livet”, hvor jeg afholdt samtaler samt underviste unge arbejdsløse med forskellige psykiske sårbarheder, i alderen 18 til 29 år.

2012 Ved siden af privat praksis ansat ved Fobiskolen, Kognitivt Center Sjælland. Afholdt terapeutiske samtaler, samt kurser i bla selvværd.

2011-2012 Konsulent (fuldtid) hos psykolog Dorthe Löyche, arbejdede med depression, stress, angst, misbrug, traume, pårørende ved sygdom og dødsfald, personer ramt af invaliderende sygdom, samt naturligvis spiseforstyrrelser og selvskade. Er stadig tilknyttet som konsulent på enkelte sager indenfor min ekspertise med unge klienter samt spiseforstyrrelser og selvskade.

2009-2011 psykolog ved ”LMS- Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade”, arbejdet med gruppeforløb, individuelle- og familiesamtaler med udgangspunkt i spiseforstyrrelser og selvskade, samt underliggende problematikker som eksempelvis angst, depression, stress, traumer, misbrug og kriser.

Ligeledes erfaring med foredrag og workshops for elever, fagfolk og pårørende om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværdsproblemer.

Cand Psych 2009, Videreuddannet i 2010 i Dialektisk Adfærds Terapi. Anvender både kognitive, narrative og dialektiske terapiformer i det daglige, tilpasset dig og netop din særlige problemstilling.

Tidligere erfaring fra bl.a. ungdomshjem for unge med spiseforstyrrelser, svær selvskade og personlighedsforstyrrelser.

bottom of page